RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOMATSU PC138US
menu
searchtel

KOMATSU Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ PC138US

poa
prc-info.poa
soldout
soldout-info
200813,297hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOMATSU

modelPC138US

statusused

wrk-hr13,297hr

yr-man2008

countryNhật bản

prd-no#1703

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright