RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / KOBELCO SK220LC
menu
searchtel

KOBELCO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SK220LC

poa
prc-info.poa
19901,176hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrKOBELCO

modelSK220LC

statusused

wrk-hr1,176hr

yr-man1990

countryNhật bản

prd-no#1686

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright