RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / SUMITOMO SH120-3
menu
searchtel

SUMITOMO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ SH120-3

đ 1,512,500,000
prc-info
soldout
soldout-info
20085,521hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrSUMITOMO

modelSH120-3

statusused

wrk-hr5,521hr

yr-man2008

countryNhật bản

prd-no#1685

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright