RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI ZX330
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ ZX330

poa
prc-info.poa
soldout
soldout-info
20120hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelZX330

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2012

countryNhật bản

prd-no#1680

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright