RCE
home / Máy xúc bánh lốp / HYUNDAI R140W
menu
searchtel

HYUNDAI Máy xúc bánh lốp R140W

đ 1,650,000,000
prc-info
20130hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh lốp

filter.sub

filter.mkrHYUNDAI

modelR140W

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2013

countryHàn quốc

prd-no#1675

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright