RCE
home / Máy xúc bánh lốp / DOOSAN DX140W-5
menu
searchtel

DOOSAN Máy xúc bánh lốp DX140W-5

đ 2,310,000,000
prc-info
20160hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh lốp

filter.sub

filter.mkrDOOSAN

modelDX140W-5

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2016

countryHàn quốc

prd-no#1669

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright