DONGYANG DCP42X-5ZR
DCP42X-5ZR
0 image
DONGYANG Xe bơm bê tông cần vừa
2017 | 2.752 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

DONGYANG

DCP42X-5ZR


2.752

2017

Hàn Quốc

1668