HITACHI zx125us
zx125us
0 image
HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ
đ 0
0 | 0 | Nhật bản

Máy xúc bánh xích

Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ

HITACHI

zx125us


0

0

Nhật Bản

1647