RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI zx125us
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ zx125us

đ 935,000,000
prc-info
00hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelzx125us

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-mannone-contact

countryNhật bản

prd-no#1647

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright