DONGYANG DCP60S-6RZ
DCP60S-6RZ
0 image
DONGYANG Xe bơm bê tông cần dài
đ 286.000
2016 | 3.144 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần dài

DONGYANG

DCP60S-6RZ


3.144

2016

Hàn Quốc

1642