RCE
home / Xe bơm bê tông / Xe bơm bê tông cần ngắn / EVERDIGM ECP26ZX
menu
searchtel

EVERDIGM Xe bơm bê tông cần ngắn ECP26ZX

đ 5,087,500,000
prc-info.cif
2017554hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe bơm bê tông

filter.subXe bơm bê tông cần ngắn

filter.mkrEVERDIGM

modelECP26ZX

statusused

wrk-hr554hr

yr-man2017

countryHàn quốc

prd-no#1616

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright