DONGYANG DCP45X-5RZ
DCP45X-5RZ
0 image
DONGYANG Xe bơm bê tông cần vừa
đ 210,000
2016 | 3,939 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

DONGYANG

DCP45X-5RZ


3,939

2016

Hàn Quốc

1614