RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / HITACHI ZX135US-E
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ ZX135US-E

đ 935,000,000
prc-info
20016,379hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrHITACHI

modelZX135US-E

statusused

wrk-hr6,379hr

yr-man2001

countryNhật bản

prd-no#1611

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright