KCP KCP42ZX5170
KCP42ZX5170
0 image
KCP Xe bơm bê tông cần vừa
đ 204,000
2016 | 1,420 | Hàn quốc

Xe bơm bê tông

Xe bơm bê tông cần vừa

KCP

KCP42ZX5170


1,420

2016

Hàn Quốc

1607