RCE
home / Cần cẩu / Cần cẩu di động / SAMSUNG SC50H-2
menu
searchtel

SAMSUNG Cần cẩu di động SC50H-2

đ 2,420,000,000
prc-info
19960hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catCần cẩu

filter.subCần cẩu di động

filter.mkrSAMSUNG

modelSC50H-2

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man1996

countryHàn quốc

prd-no#1605

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright