RCE
home / Thiết bị thi công đường / Xe lu / SAKAI RR3
menu
searchtel

SAKAI Xe lu RR3

đ 852,500,000
prc-info
19966,302hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catThiết bị thi công đường

filter.subXe lu

filter.mkrSAKAI

modelRR3

statusused

wrk-hr6,302hr

yr-man1996

countryNhật bản

prd-no#1584

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright