RCE
home / Xe xúc lật / Xe xúc lật cỡ nhỏ / KOMATSU WA380-6
menu
searchtel

KOMATSU Xe xúc lật cỡ nhỏ WA380-6

đ 2,062,500,000
prc-info.cif
201112,156hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catXe xúc lật

filter.subXe xúc lật cỡ nhỏ

filter.mkrKOMATSU

modelWA380-6

statusused

wrk-hr12,156hr

yr-man2011

countryNhật bản

prd-no#1578

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright