RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / HITACHI ZX330
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ vừa ZX330

đ 2,722,500,000
prc-info
soldout
soldout-info
20128,389hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrHITACHI

modelZX330

statusused

wrk-hr8,389hr

yr-man2012

countryNhật bản

prd-no#1575

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright