RCE
home / Xe xúc lật / Xe xúc lật cỡ lớn / KOMATSU WR12-5
menu
searchtel

KOMATSU Xe xúc lật cỡ lớn WR12-5

đ 687,500,000
prc-info.cif
20053,517hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catXe xúc lật

filter.subXe xúc lật cỡ lớn

filter.mkrKOMATSU

modelWR12-5

statusused

wrk-hr3,517hr

yr-man2005

countryNhật bản

prd-no#1574

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright