RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ vừa / HITACHI ZX210K-3
menu
searchtel

HITACHI Máy xúc bánh xích cỡ vừa ZX210K-3

đ 1,100,000,000
prc-info
200710,923hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ vừa

filter.mkrHITACHI

modelZX210K-3

statusused

wrk-hr10,923hr

yr-man2007

countryNhật bản

prd-no#1555

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright