RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ lớn / HYUNDAI R520LC
menu
searchtel

HYUNDAI Máy xúc bánh xích cỡ lớn R520LC

đ 3,987,500,000
prc-info
20130hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ lớn

filter.mkrHYUNDAI

modelR520LC

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2013

countryHàn quốc

prd-no#1531

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright