RCE
home / Xe bơm bê tông / Xe bơm bê tông cần vừa / KCP KCP38ZX5170
menu
searchtel

KCP Xe bơm bê tông cần vừa KCP38ZX5170

đ 6,050,000,000
prc-info.cif
2016903hrHàn quốc

1 dealw

detail.spec.tit

filter.catXe bơm bê tông

filter.subXe bơm bê tông cần vừa

filter.mkrKCP

modelKCP38ZX5170

statusused

wrk-hr903hr

yr-man2016

countryHàn quốc

prd-no#1528

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright