RCE
home / Máy xúc bánh xích / Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ / SUMITOMO Sh220-3
menu
searchtel

SUMITOMO Máy xúc bánh xích cỡ nhỏ Sh220-3

đ 1,292,500,000
prc-info.cif
200015,074hrNhật bản

detail.spec.tit

filter.catMáy xúc bánh xích

filter.subMáy xúc bánh xích cỡ nhỏ

filter.mkrSUMITOMO

modelSh220-3

statusused

wrk-hr15,074hr

yr-man2000

countryNhật bản

prd-no#1525

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright