RCE
home / Xe nâng / Xe nâng động cơ diesel nhỏ / HYUNDAI 45DE
menu
searchtel

HYUNDAI Xe nâng động cơ diesel nhỏ 45DE

đ 907,500,000
prc-info.cif
20120hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe nâng

filter.subXe nâng động cơ diesel nhỏ

filter.mkrHYUNDAI

model45DE

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2012

countryHàn quốc

prd-no#1423

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright