RCE
home / Xe nâng / Xe nâng động cơ diesel nhỏ / DOOSAN D30SE-5
menu
searchtel

DOOSAN Xe nâng động cơ diesel nhỏ D30SE-5

đ 660,000,000
prc-info.cif
20150hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe nâng

filter.subXe nâng động cơ diesel nhỏ

filter.mkrDOOSAN

modelD30SE-5

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2015

countryHàn quốc

prd-no#1420

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright