RCE
home / Xe nâng / Xe nâng động cơ diesel nhỏ / DOOSAN D25S-3
menu
searchtel

DOOSAN Xe nâng động cơ diesel nhỏ D25S-3

đ 371,250,000
prc-info.cif
20020hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe nâng

filter.subXe nâng động cơ diesel nhỏ

filter.mkrDOOSAN

modelD25S-3

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2002

countryHàn quốc

prd-no#1418

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright