RCE
home / Xe nâng / Xe nâng động cơ diesel nhỏ / CLARK GTS30D
menu
searchtel

CLARK Xe nâng động cơ diesel nhỏ GTS30D

đ 632,500,000
prc-info.cif
20140hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe nâng

filter.subXe nâng động cơ diesel nhỏ

filter.mkrCLARK

modelGTS30D

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2014

countryHàn quốc

prd-no#1413

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright