RCE
home / Xe nâng / Xe nâng động cơ diesel nhỏ / HYUNDAI HDF30
menu
searchtel

HYUNDAI Xe nâng động cơ diesel nhỏ HDF30

đ 385,000,000
prc-info.cif
20050hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe nâng

filter.subXe nâng động cơ diesel nhỏ

filter.mkrHYUNDAI

modelHDF30

statusused

wrk-hrnone-contact

yr-man2005

countryHàn quốc

prd-no#1412

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright