RCE
home / Xe bơm bê tông / Xe bơm bê tông cần ngắn / KCP KCP30ZX120
menu
searchtel

KCP Xe bơm bê tông cần ngắn KCP30ZX120

đ 4,950,000,000
prc-info.cif
soldout
soldout-info
2019340hrHàn quốc

detail.spec.tit

filter.catXe bơm bê tông

filter.subXe bơm bê tông cần ngắn

filter.mkrKCP

modelKCP30ZX120

statusused

wrk-hr340hr

yr-man2019

countryHàn quốc

prd-no#1344

chat
call

quality-guarant.tit

check quality-guarant.1

check quality-guarant.2

footer.biz-license

footer.addr

footer.biz-addr

footer.copyright